Logo begravningsbyrå Huhta & Finne

Askspridning till havs

Spridning av aska i havet är ett vackert och värdigt sätt att ta farväl av den avlidne. En stark koppling till havet och naturen kan vara en anledning till att välja askspridning till havs.

Utanför Vaskolt, på Vasa stads vattenområde, finns ett dedikerat område där aska får spridas ut. Vi hjälper gärna till med att sprida askan till havs. Begravningsbyrån har en egen båt som rymmer sju personer för ändamålet. Vi bistår gärna med hjälp även ifall ni önskar strö ut askan själva på något annat vatten- eller markområde.

Tillstånd för askspridning

Vi sköter om tillstånd och kontakt med myndigheterna i samband med cermonin. Urnan hämtas dagen innan eller samma dag som askspridningen sker. Pris för askspridning med vår båt är från 200 €.

Önskas askspridning på annat område behöver det finnas tillstånd från området eller vattendandelslagets ägare. Tillståndet ska innehålla godkännande av ägarna för området och exakta platsen för cermonin, oavsett om det gäller vatten- eller landområde. Vi hjälper också till med de tillstånd som behövs för att sprida ut på annat vattenområde.