Logo begravningsbyrå Huhta & Finne

Jordfästningsplatser

Jordfästningen är en fin ceremoni där anhöriga har möjlighet att stanna upp för att visa respekt för, minnas och sörja den avlidna.

I jordfästningen ingår vanligen läsning av bibeltext eller vers, psalm eller annan musik, tal, bön eller välsignelse. Under ceremonin läses även blomsterhälsningarna upp eller också sker blomsterhyllningen under stilla musik. Vid kistbegravning sker en gravläggning efter jordfästningen. Vid en kremering sköter begravningsbyrån om att kistan transporteras till krematoriet. 

Jordfästningsplatser

Stora kapellet (140 personer)
Lilla kapellet (60 personer)
Trefaldighetskyrkan
Brändö kyrka
Roparnäs kyrka

Övriga kyrkor som även kan användas vid jordfästning är: Sundom kyrka, Korsholms kyrka, Lillkyro kyrka, Laihela kyrka, Kvevlax kyrka och Solf kyrka.

I Vasa finns även två avskedsrum. Dessa kan användas för att ta ett sista farväl av den avlidne och i vissa fall även för jordfästning. Avskedsrummen finns vid Vasa centralsjukhus och vid gravgårdens kapell.

Stora kapellet

Lilla kapellet

Trefaldighetskyrkan

Roparnäs kyrka

Brändö kyrka

Kapell vid Vasa centralsjukhus

Gravkapellets avskedsrum