Logo begravningsbyrå Huhta & Finne

Ensiohje vainajan omaisille

Näin pääset alkuun

 • Hyväksy heti alkuun se, että asioiden hoitaminen voi tuntua työläältä.
 • Monta asiaa voi myös jakaa, ja esimerkiksi perukirjan tekemisen voi antaa kokonaan asiantuntijan tehtäväksi.
 • Laita ensimmäisenä sekä vainajan, että kuolinpesän osakkaiden virkatodistukset tilaukseen. Virastoissa voi olla ruuhkaa ja virkatodistusten toimituksessa viivettä, mikä hidastaa asioiden hoitamista.

Termejä ja todistuksia

Kuoleman jälkeiseen paperisotaan on ihan oma terminologiansa.

Tässä lyhyt lista tavallisista termeistä:

 • Hautauslupa: asiakirja, jolla annetaan lupa vainajan hautaamiseen
 • Kuolintodistus: lääkärin kirjoittama todistus, josta ilmenee myös kuolinsyy
 • Kuolinpesä: kuolleen henkilön varallisuus ja velat
 • Kuolinpesän osakkaat: vainajan perilliset, leski ja yleistestamentin saajat
 • Kuolinpesän asioiden hoitaja: henkilö, jonka osakkaat valtuuttavat hoitamaan kuolinpesän asioita. Valtuutettu voi olla joku pesän osakkaista tai täysin ulkopuolinen henkilö, esimerkiksi juristi.
 • Virkatodistus: virallinen todistus henkilön väestötietojärjestelmässä olevista henkilötiedoista

Hautauslupa

Vainajan hautaamiseen tarvitaan aina lääkärin kirjoittama hautauslupa. Sen myöntää joko potilasta hoitanut lääkäri tai ruumiinavauksen suorittanut oikeuslääkäri tai patologi. Mikäli poisnukkunut henkilö asui palvelutalossa, hautausluvan myöntää palvelutalon lääkäri.

Hautajaisten järjestely voi alkaa heti kun siihen on valmis, hautauslupaa ei tarvitse odottaa aloittaakseen suunnittelun. Yleensä sairaala tai palvelutalo toimittaakin hautausluvan tai sen kopion suoraan hautaustoimistolle.

Asiakirjaa ei tarvita muiden asioiden kuin hautauksen hoitamiseen. Hautauslupa toimitetaan krematoriolle ja arkkuhautauksessa sille taholle, jonka omistamaan hautausmaahan vainaja haudataan. Vainajaa ei voida haudata ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.

Kuolintodistus

Vainajasta kirjoitetaan aina kuolintodistus, josta selviää kuolinsyy. Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri siinä vaiheessa, kun kaikki tarvittavat tiedot on saatu, eli kuoleman aiheuttanut sairaus, onnettomuus tai muu syy on selvillä ja kuolemasta on ilmoitettu väestötietojärjestelmään.

Todistukseen kirjataan kuolinsyyn lisäksi vainajan henkilötiedot sekä kuoleman paikka ja aika. Kuolintodistusta tarvitaan yleensä vain mahdollisten vakuutusasioiden hoitoon. Esimerkiksi pankin ei tarvitse tietää kuolinsyytä. Kuolintodistus voi sisältää salassa pidettävää tietoa esimerkiksi vainajan terveydentilasta, ja omaisten on otettavaa tämä huomioon asiakirjaa käsitellessään.

Jos kuolemansyyn selvittämistä varten tarvitaan ruumiinavaus, kuolintodistuksen valmistuminen voi kestää jopa kuukausia. Onneksi viranomaisten tai muiden tahojen kanssa asiointia varten ei useinkaan tarvita kuolintodistusta, vaan vainajan virkatodistus riittää. Vainaja voidaan myös haudata, vaikka kuolintodistusta ei olisi kirjoitettu.

Virkatodistus

Virkatodistukset kannattaa laittaa mahdollisimman nopeasti tilaukseen. Virastoissa voi olla ruuhkaa ja virkatodistusten toimituksessa viivettä, mikä hidastaa asioiden hoitamista. Sekä vainajan että kuolinpesän osakkaiden virkatodistukset tarvitaan perunkirjoitusta varten. Virkatodistukset tilataan Vaasan aluekeskusrekisteriltä, puh. 040 759 1204.

Kuolinpesän raha-asioiden hoitamista varten tarvitaan myös virkatodistus. Leski, perillinen tai muu kuolinpesän edustaja voi maksaa kuolinpesän laskuja pankin konttorin kassapalveluissa tai käyttämällä pankin maksupalvelua. Sitä varten pankissa asioiva tarvitsee virkatodistuksen, joka osoittaa osakkuuden kuolinpesään.

Raha-asioiden hoitamisesta

Kuolleen tili muuttuu kuolinpesän tiliksi automaattisesti heti kuoleman jälkeen ja kaikki aiemmat käyttöoikeudet raukeavat. Pankkiasioiden hoitamista varten tarvitset henkilöllisyystodistuksen ja virkatodistuksen, joka osoittaa sinun kuuluvan kuolinpesän asiakkaisiin.

Laskujen maksussa tulee huomioida, että kuolinpesän tililtä maksetaan ensin hautaukseen liittyvät laskut ja perunkirjoitus, ja vasta sitten muita laskuja, jos varoja riittää. Muut velkojat odottavat, että perunkirjoitus on tehty ja selviää, mihin varat riittävät. Jos karhulaskuja alkaa tipahdella, voi velkojille tiedottaa kuolintapauksesta.

JUOKSEVAT RAHA-ASIAT

 • Ilmoita kuolemasta työnantajalle tai työttömyyskassaan palkan tai päivärahan maksun päättymistä varten. Tarkista samalla, oliko työnantajalla mahdollisesti ryhmähenkivakuutus. Sen perusteella maksetaan kuolemantapauskorvaus työntekijän kuoleman jälkeen puolisolle sekä alle 22-vuotiaille lapsille. Työntekijän ryhmähenkivakuutus on monella toimialalla työehtosopimuksen perusteella pakollinen.
 • • Jos Kelan kanssa on asioitu, ilmoita Kelaan tuensaajan kuolemasta mahdollisimman pian. Kela saa kyllä tiedon virallisia teitä, mutta siinä saattaa kestää. Eläkkeet ja muut etuudet peritään takaisin, jos niitä on maksettu kuolinkuukauden jälkeen. Kela maksa eläkkeen sen kuukauden loppuun, jonka aikana eläkkeensaaja on kuollut.

Kun edellä mainitut muodollisuudet on hoidettu, voi jatkaa listaa eteenpäin asia kerrallaan:

 • Kuoleta luottokortit, jolloin myös niiden kautta tehdyt palvelutilaukset lakkaavat.
 • Mieti mitä tapahtuu vakuutuksille. Henkivakuutus ja ryhmähenkivakuutus päättyvät automaattisesti kuolintiedon tultua, mutta monet muut vakuutukset eivät pääty itsestään, vaan kuolinpesä joutuu maksamaan vakuutusmaksut kuoleman jälkeen, jos niitä ei ole irtisanottu. Osa vakuutuksista, kuten kotivakuutus, on ehkä syytä siirtää uuden vakuutuksenottajan nimiin tai muuten päivittää.
 • Henkilövakuutukset voi irtisanoa, ja ne voidaan päättää kuolinpäivään myös takautuvasti. Muista hakea myös mahdolliset vakuutuskorvaukset.
 • Jos kuolleella oli testamentti, muista ilmoittaa siitä kaikille perillisille ja perukirjan tekijälle.
 • Täytä perhe-eläkehakemus ja toimita se Kelan tai työeläkelaitoksen palvelupisteeseen. Kela maksaa leskeneläkettä alle 65-vuotiaalle leskelle ja lapseneläkettä alle 18-vuotiaalle. Jos lapsi opiskelee, kun hän täyttää 18 vuotta, hän voi saada Kelasta lapseneläkettä 21-vuotiaaksi asti. Avopuoliso ei ole oikeutettu leskeneläkkeeseen, vaikka pariskunnalla olisi yhteisiä lapsiakin. Perhe-eläkettä saattaa saada myös puolison tai huoltajan työeläkelaitoksesta tai esimerkiksi tapaturma- tai liikennevakuutuksesta.
 • Jos jäät yksin alaikäisten lasten huoltajaksi, voit anoa Kelasta lapsilisän yksinhuoltajakorotusta.
 • Jos sinulla on vainajan kanssa yhteistä asuntolainaa, ole pankkiin yhteydessä mahdollisimman pian neuvotellaksesi lainan hoitamisesta ja mahdollisista udelleenjärjestelyistä.

ASUNTOON LIITTYVÄT ASIAT

 • Ilmoita taloyhtiölle kuolemasta.
 • Ole yhteydessä pankkiin mahdollisimman pian ja sovi tarvittaessa asuntolainan uudelleenjärjestelyistä.
 • Irtisano vuokra-asunnon vuokrasopimus, jos asunto jää tyhjilleen, sillä muuten vuokrasopimus lain mukaan jatkuu kuolinpesän kanssa.
 • Pitääkö mahdollinen hoitopaikka, ateria- tai siivoussopimus irtisanoa?
 • Jäikö vainajan omaisuutta sairaalaan tai hoitolaitokseen? Kuka noutaa sen?
 • Palauta mahdolliset hoitotarvikkeet ja apuvälineet, kuten rollaattori tai suihkutuoli.
 • Peru varatut lääkäriajat ja muut sovitut tapaamiset.
 • Mitätöi vainajan passi ja muut henkilöllisyystodistukset leikkaamalla niistä kulma pois.
 • Mieti, pitääkö asunnon ja muun omaisuuden vakuutukset sekä sähkö-, vesi- ja jätehuoltosopimukset siirtää jonkun toisen nimiin tai irtisanoa.
 • Selvitä, onko vainajalla ollut käytössään maksullinen autopaikka, autotalli, varasto tai harrastus tai työtila, joka pitäisi irtisanoa.
 • Irtisano tai siirrä omiin nimiisi esimerkiksi suoratoistopalvelut, lehtitilaukset, sateliitti- ja kaapeli-TV-jäsenyydet sekä kuukausimaksulliset netti- ja puhelinliittymät.

Läheisen kuolema on aina kriisi, joka jo sinällään vie voimia. Kun selvittelee asioita kriisin keskellä, se ei useinkaan tunnu mielekkäältä surutyöltä vaan jopa kohtuuttomalta taakalta. Ei siis pidä vaatia itseltään liikaa. Jos esimerkiksi vainajan kesämökin tiekunnan aurausmaksu juuri nyt unohtuu, asian ehtii kyllä hoitaa. Kun vainajan saamat tuet ja palkat on peruutettu ja hautajaisiin liittyvät laskut maksettu, ei muilla asioilla ole hengenhätä. Huokaise siis hetki. Sovi kuitenkin valmiiksi, kuinka ja milloin perunkirjoitus hoidetaan.

Seuraavalla sivulla seuraa lista yhteystiedoista:

Virkatodistus, sukuselvitys ja sukututkimus

Olympiakatu 16 B34
Aluekeskusrekisterin Vaasan toimipiste

Puh: 041 730 2591
Sähköposti: luovutus.akrlapua@evl.fi
Kotisivu: www.tilaavirkatodistus.fi

Digi- ja väestötietovirasto

Wolffintie 35B 2.krs

Puh: 0295 536 230
Kotisivu: www.dvv.fi/sukuselvitys

Kirkkoherranvirasto

Raastuvankatu 13, 3. Kerros

Puh: 06 326 1209
Sähköposti: vaasan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Kotisivu: www.vaasansuomalainenseurakunta.fi

Hautausmaan toimisto

Vöyrinkatu 1, kappelirakennuksessa

Puh: 06 326 1471
Sähköposti: vaasan.hautaustoimi@evl.fi
Kotisivu: www.vaasaevl.fi/hautausmaat

Hautaustoimisto
Huhta & Finne

Hovioikeudenpuistikko 5

Puh: 06 318 8700
Sähköposti: info@huhtafinne.fi
Kotisivu: www.huhtafinne.fi

Kukkakauppa Kukka-Finne

Hovioikeudenpuistikko 5

Puh: 06 318 8722
Sähköposti: info@kukkafinne.fi

Perunkirjoitus Lakiasiaintoimisto Markelin & Somppi

Hovioikeudenpuistikko 13 B

Puh: 0500 866 303, Kim Somppi
Sähköposti: info@markelinsomppi.fi
Kotisivu: www.markelinsomppi.fi

Muut yhteys-
tiedot
Muistolaattojen kiinnitys
Vesa Korpi

Puh: 040 146 0406
Sähköposti: vekorpi@gmail.com

Kuolinpesien ostot, tyhjäykset ja loppusiivous
Prenikka Ky

Kauppapuistikko 29, 65100 Vaasa

Puh: 040 529 3393
Sähköposti: christian.petander@prenikka.fi